Om barnehagen

Barnehagen er en foreldredrevet barnehage eid av Vevelstadsaga barnehage SA.

Barnehagen har vært i drift siden 1997 og er bygget oppå et gammelt sagbruk.

Avdelingene bærer derfor preg av navn som kan forbindes med dette.

Vevelstadsaga er barnehagen der undring, humor og glede er til stede i hverdagen med barna.

Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Vi har stort fokus på å være ut i vår barnehage og tenker at barn opplever undring og glede i hverdagen ut i naturen.

Dette innebærer at vi har fokus på barns medvirkning og deres muligheter til å kunne få utfolde seg kreativt.

Vårt fokus er at vi skal ha tid til lek med barna på deres premisser, at vi skal styrke barns selvfølelse,

at vi bidra til at barn får bli selvstendige, at vi voksne ikke skal legge føringer for barns tanker og følelser, at vi skal møte alle barn med omsorg og blanke ark.


Mattilbudet i barnehagen:

Alle som har barn hos oss betaler 550 kr i kostpenger per mnd. og dette dekker da, Varmmat, frukt, biola, brødmåltider, pålegg og vår kjøkkenassistent.

Vi har tilnærmet full kost i vår barnehagen og barna trenger kun ta med seg matpakke om de ønsker spise frokost i barnehagen. All annen mat får de servert her hos oss. Barna serveres et varmt måltid fire dager i uken, og brød måltid en dag i uken.

De får og servert et brød/knekkebrøds måltid hver dag samt frukt, grønt og biola.

Vi så heldige og ha en kjøkken assistent i 60% stilling som lager varmmat til oss 3 dager i uken.

Vi har en rullerende meny som lages i samråd med avdelinger og kjøkken assistenten. Fokus på Sun kost og gode råvarer.

Sånn ser uken ut:

Mandager: Vår kjøkken assistent lager varmmat til oss

Tirsdager: Brødmåltid

Onsdag: Vår kjøkken assistent lager varmmat til oss

Torsdag: Vår kjøkken assistent lager varmmat til oss

Fredag: Vi lager ett lett varmmåltid i barnehagen  

Fakta om barnehagen

Privat barnehage

Område: Vevelstad

Avdelinger: 4

Antall godkjente plasser:66

Aldersgruppe: 0-6 år  

www.barnehagefakta.no

Våre avdelinger finner du mer informasjon om her